Buy limit và sell limit là gì? Có ý nghĩa gì trong giao dịch forex ?

Buy limit và sell limit là gì? Có ý nghĩa gì trong giao dịch forex ?

Trong bất kì một hoạt động mua bán nào thì lợi nhuận chính là điều mà các nhà kinh doanh quan tâm. Mỗi người sẽ có mỗi cách khác nhau để hoạt động mua bán của mình đạt kết quả tốt nhất. Không phải lúc nào nhà đầu tư cũng muốn mua/bán với giá trên…