Làn sóng COVID-19 mới và dự báo ảnh hưởng của nó đến giá vàng hiện nay

Làn sóng COVID-19 mới và dự báo ảnh hưởng của nó đến giá vàng hiện nay

Từ trước đến nay vàng được coi là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn nhất trong thị trường tiền tệ có nhiều biến động. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải luôn thận trọng suy nghĩ, hiểu rõ mục tiêu và hiểu biết về sự chuyển động lên xuống theo các yếu…