Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Qua quá trình hình thành và hoạt động từ năm 2009 đến nay, MUỐI HỒNG GROUP đã liên tục mở rộng và phát triển, cung cấp cho khách hàng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ, đồng thời không ngừng đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Trụ sở chính của công ty hiện nay được đặt tại địa chỉ: 149 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng